fbpx Identiteet | Kolm Tarka | 3D kogudus

Identiteet | Kolm Tarka

Jutluste seeria "Kolm tarka" 2. osa, teemal „Identiteet”. 1. Kui sa peaksid ennnast tutvustama uutele kooli- või töökaaslastele, mida sa enda kohta neile ütleks? Mida sa tahaksid, et nemad sinust kindlasti teaksid? 2. Kas ja kuidas on sinu identiteeti kujundanud sinu suhe Jumalaga? Kui sul on mõni lugu, elukogemus või õppetund sellega seoses, siis jaga seda teistega oma grupis. See võib olla teistele julgustuseks. 3. Jeremija (Jr) 1:5-8 loeme vestlusest Jumala ja Jeremija vahel. Selgub, et Jumalal oli plaan tema elu jaoks enne tema sündimist, kuid Jeremija näeb ennast ja oma elu läbi inimliku vaatenurga. Näeme, et Jumala tööd Jeremija elus piiras tema enesehinnang, milles ta viitas oma liigsele noorusele. Miks on oluline, et hakkame ennast nägema nagu Jumal meid näeb ja asume selle alusel ka tegutsema? 4. Millised inimesed on sind aidanud hakata nägema ennast rohkem läbi Jumala silmade? Mis on sind aidanud? Kuidas võiksid sina olla omakorda abiks kellelegi teisele, et toetada tema elus Jumala kutse esile tulemist? 5. Mis sind selles jutluses kõige enam kõnetas? Miks?