fbpx Perekond | Kevadtorm - suhteseeria | 3D kogudus

Perekond | Kevadtorm - suhteseeria

1. Emadepäeval tunnustatakse emasid, isadepäeval – isasid. Kuidas iseloomustaksid Sina tõeliselt emalikku ema ja isalikku isa? 2. Miks on nii, et isa ja ema armastus ja austus teineteise suhtes loob eeldused ka laste ja vanemate vaheliseks armastuseks ja austuseks? 3. Kui terveid ja tugevaid perekondi iseloomustab lugupidamine, pühendumine, ajaveetmine, suhtlemine, ühised usulised veendumused ja toimetuleku oskused, siis kuidas võiks see Sinu perekonnaelus kõige paremini paremini avalduda? 4. Mida tähendavad Sinu jaoks lähedased peresuhted? Kuidas taolisi suhteid luua ja arendada? 5. Jeesus õpetab armastama üle kõige Jumalat ja oma ligimest nagu iseennast. Kuidas seda perekonnaelus kõige paremini teha?