fbpx Jumala suurim tõotus 2Kr 1:20 | Jumala tõotused | 3D kogudus

Jumala suurim tõotus 2Kr 1:20 | Jumala tõotused

1. Milliseid tundeid või mõtteid tekib, kui mõtled sellele, et Jumal on 1) igavikuline ja 2) täiesti muutumatu? 2. Milliseid Jumala tõotuseid tead? Kas oled näinud midagi neist täitumas oma kogukonnas? 3. Kas sinu elus on olnud olukordi, kus oled pidanud toetuma selgelt Jumala tõotustele? 4. Kuidas mõistad tõsiasja, et Jumal on kõik andnud Jeesuse kätte? 5. Lähtuvalt 2Kr 1:20 kirjakohast, mida tähendab Pauluse mõte, et meie suust tulgu “aamen” Jumalale kiituseks? 6. Kuidas hindad täna oma kindlust Jumalas ja millise väikese praktilise sammu saaksid omalt poolt teha, et see kindlus võiks olla suurem?