fbpx Jumal annab kõik andeks | Jumala tõotused | 3D kogudus

Jumal annab kõik andeks | Jumala tõotused

1. Milliseid mõtteid või tundeid tekitab Sinus tõotus, et Jumal andestab? 2. Kuidas oled Sina kogenud, et andestusel on hind? Miks on sellegipoolest andestamisel paremad tagajärjed kui kättemaksul (mis võib olla ka nö passiivne)? 3. Kas Sinu elus on näiteid, kus andeks palumine või andeks andmine on toonud kaasa “päris” muutust? Kuidas motiveerib Jumala andestus meid muutuma? 4. Mida tähendab, et andestus on enam kui tunne? Kuidas tulla toime enda või teiste eksimustega kaasnevate emotsioonidega nagu süü, hirm, häbi, viha jne? 5. Kellele peaksid Sina täna andestama või kellelt andeks paluma? Milline on nendes olukordades Sinu järgmine praktiline samm?