fbpx Jordanist Muutmismäele | Jeesuse jälgedes | 3D kogudus

Jordanist Muutmismäele | Jeesuse jälgedes

1. Ristimine teadvustas Jeesusele tema identiteeti ja missiooni. Kas ja mida tähendab ristimine Sinu jaoks? 2. Nagu Jeesuse elus, nii on meiegi elus raskeid kõrbeperioode: kuidas selliste aegade ja raskustega toime tulla? 3. Jeesus kuulutas evangeeliumi nii oma õpetuse kui tegevusega. Mida tähendab evangeelium ja selle teistega jagamine täna Sinu jaoks? 4. Jeesuse elus olid jüngerlikud suhted väga olulisel kohal. Kuidas saaks jüngerlus teha paremaks Sinu elu ja inimesi, kellega suhtled?