fbpx Kuidas teenitakse raha? | Jeesus ja raha | 3D kogudus

Kuidas teenitakse raha? | Jeesus ja raha

1. Mis töid oled sina teinud, et raha teenida? 2. Kas oled kunagi tundnud, et raha on saanud sinu jaoks ebajumalaks? Mida oled selles olukorras teinud? 3. Kuidas mõistad Jeesuse sõnu “Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi” (Mt 6:33)? 4. Mis oleks valdkond, kuhu tunned, et Jumal on sind kutsumas, kui jätta palganumber kõrvale? Mis samme saaksid astuda / oled astunud, et selles suunas liikuda? 5. Milliseid praktilisi samme saaksid teha, et oma tulusid suurendada ja kulusid vähendada?