fbpx Iseseisvuse võimalikkus | Iseseisvus | 3D kogudus

Iseseisvuse võimalikkus | Iseseisvus

1. Mida tähendab iseseisvus, olgu isiklikus elus või riiklikus? 2. Miks on vahel inimlikult raske uskuda Jeesuse antud jumalikku tõotust: “Kõik on võimalik sellele, kes usub!” ? (vt Mk 9:23) 3. Kas ja mille poolest on raske elada iseseisvat usuelu? Miks? 4. Kas ja kuidas võib Jeesuse eluviis meid aidata elada iseseisvat usuelu? 5. Millises Jeesuse iseseisva usuelu praktikas viiest peaksid Sina praegu rohkem edasi arenema?