fbpx Püha Vaim | Isa, Poeg ja Püha Vaim | 3D kogudus

Püha Vaim | Isa, Poeg ja Püha Vaim

“Püha Vaim loob ruumi, milles Jumala kohalolu ja tegutsemine on tuntav.“ Jutluste seeria “Isa, Poeg ja Püha Vaim” 3. osa, teemal „Püha Vaim". 1) Kuidas oled oma elus/kogukonnas tajunud Püha Vaimu puudutust ja lähedust? Kuidas on see kogemus mõjutanud Sind ja teisi? 2) Vahel on kristlased suhtunud Püha Vaimu tegevusse ettevaatlikult või isegi tõrjuvalt. Milline on teie suhtumine (võttes arvesse Jeesuse sõnu Jh ev ptk 14-16)? 3) Püha Vaim on Lohutaja Jeesuse asemel. Mida öelda sõbrale, kes jääb eemale kogukonnast ja suhetest kristlastega selgitusega, et Vaim juhtis teda nii käituma? 4) Kuidas üleüldse kindlaks teha, kas meie mõtted, muljed ja impulsid lähtuvad Pühas Vaimust või kusagilt mujalt? Mille järgi me saame aru, et mingi kogemus, nägemus või kõnetus lähtub Pühalt Vaimult?