fbpx Eestlus | Indentiteedikriis | 3D kogudus

Eestlus | Indentiteedikriis

1. Kas ja millal oled tundnud, et sinu väärtused põrkuvad ühiskondlike normidega? Kui jah, siis kuidas peaks nendes olukordades käituma? 2. Mida võime õppida Taanieli eeskujust ning kuidas seda enda elus rakendada? 3. Milliseid lootusi saab ja tasub panna inimlikele valitsustele, milliseid Jumala igavesele valitsusele? 4. Piibel kutsub kristlasi mitmes kohas palvetame valitseva võimu eest. Milline võiks olla valimiseelsel ajal meie palvete sisu?