fbpx Võimalik ja võimatu | Imed | 3D kogudus

Võimalik ja võimatu | Imed

1.Jeesus kinnitas, et „inimeste käes võimatu on Jumala käes võimalik” (Lk 18:26-27). Oleks teil jutustada mõni tõestisündinud näitlugu kaasajast, mis võiks seda väidet kinnitada? 2.Jeesus võis tervendada haige inimese öeldes: “Sinu usk on su päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast!” (Mk 5:34) Kuivõrd on tervendav vägi inimese usus ja kuivõrd Jumalas, keda usutakse? 3.Vestluses räägiti, et Jumal võib inimesi tervendada kolmel eri viisil: kasutades inimorganismil isetervenemise võimet või ravitsemistarkust ja -oskust või kutsudes esile imelise tervenemise. Kuivõrd peaks neid nähtusi üksteisest lahus või koostoimes võtma? 4.Miks ja kuidas peaks eristama haigete ravimist nende põetamisest ja hooldamisest? 5.Piiblis on ettekuulutusi Jeesuse lunastavast surmast, näiteks prohvet Jesaja raamatu 53. peatükis, kus öeldakse: “Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse: ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud.” (Js 53:3-5) Kuidas seda teksti mõista ja ellu rakendada?