fbpx Tunnustähed | Imed | 3D kogudus

Tunnustähed | Imed

1. Kuivõrd on teie elus juhtunud midagi imeväärset? Rääkige, palun, oma kogemusest ja sellest, mis teeb antud kogemuse imeliseks? 2. Kui üle kõige ja kõigi on tõepoolest Looja, siis miks peaks ta omaenda loodud maailma sekkuma ja meie elus tunnustähti ning imetegusid tegema? 3. Kõnes toodi üksikuid näiteid, kuidas piibellik loomislugu, lunastuslugu ja läkituslugu tunnistavad Jumala imelisest tegutsemisest. Milliseid lugusid leidub piibliraamatus veel jumalikest tunnustähtedest ja imetegudest tema loodus, lunastuses, läkituses? 4. Kuidas võivad inimlikult üleloomulikud, ent jumalikult loomulikud tunnustähed kujuneda iseloomulikuks usuinimestele? 5. Lugege üheskoos Matteuse evangeeliumi 12. peatükist salmid 39-41 ning arutlege, miks andis Jeesus temalt jumalapojalikku tunnustähte küsinud inimestele ainuüksi “prohvet Joona tunnustähe”? Milleks võib see tunnustäht kutsuda üles täna meid?