fbpx FOBO (Fear of being offline) | FOBO | 3D kogudus

FOBO (Fear of being offline) | FOBO

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada: 1. Jaga, milline on sinu hetkeline olukord sotsiaalmeedia (mitte)kasutamisega ja kui palju see päevas sinu aega nõuab? 2. Meenuta, millal olid viimati pikemalt mobiilselt offline. Mis oli selle põhjuseks? Kas sellel ajal sündis midagi head? 3. Kuidas Sina hindad enda FOBO seisundit 5 palli skaalal? (1 ei karda internetist eemal olla - 5 täis FOBO) 4. Kas oled end kunagi ühiskondlikus mõttes offline’is tundnud (eemal tuttavast ja turvalisest)? Kuidas see sind ennast tundma pani? 5. Kirjelda olukorda, millal vahetasid viimati sotsiaalmeedias veedetud aja vaimuliku aja vastu?