fbpx Jeesus oli lihtsalt hea õpetaja?! | Fake News | 3D kogudus

Jeesus oli lihtsalt hea õpetaja?! | Fake News

“Kristluse tuumaks on Jeesuse Kristuse ihulik ülestõusmine surnuist” Jutluste seeria “Valeuudised” 4. osa, teemal „Jeesus oli lihtsalt hea õpetaja?” Fake News seerias käsitleme “valeuudiseid” ehk hoiakuid, mis on meid ümbritsevas kultuuriruumis väga levinud, kuid mis Jumala Sõna valgel ei vasta tõele. Kõneleb Rando Kangro. Pidepunktid: 1) Jeesus pole end “lihtsalt prohvetina” ega ainuüksi “hea õpetajana” esitlenud. Jeesus väitis, et ta on Kristus - Jumala Poeg. 2) Jeesus küsib ka kõigilt 21. sajandil “kelle teie ütlete minu olevat?”, sest vastus sellele küsimusele mõjutab inimese jaoks kõike. 3) Kristluse tuumaks on Jeesuse Kristuse ihulik ülestõusmine surnuist. Aruteluks: 1. Kellena Jeesus end esitles? 2. Miks on oluline mõista Jeesuse enda väiteid? 3. Miks on oluline mõista ajaloolisi ja esmaseid allikaid Jeesuse elust? 4. Mida tähendab väljend “Piiblit lugema käärid käes”? 5. Lugege üheskoos Mt 16:13-17. Kelle ütled Sina Jeesuse olevat?