fbpx Jeesus ei tõusnudki surnuist üles?! | Fake News | 3D kogudus

Jeesus ei tõusnudki surnuist üles?! | Fake News

„Kristlastena usume, et lõpuks jääb ainsa võimalusena pinnale veendumus, et Jumal äratas Jeesuse üles surnuist” Jutluste seeria “Valeuudised” 3. osa, teemal „Jeesus polegi surnuist üles tõusnud?” "Fake News" seerias käsitleme “valeuudiseid” ehk hoiakuid, mis on meid ümbritsevas kultuuriruumis väga levinud, kuid mis Jumala Sõna valgel ei vasta tõele. Kõneleb Jakob Remmel. Jeesuse ristisurm ja tühi haud on ajaloolaste hulgas sama kindel nagu meie jaoks see, et Estonia läks põhja. Kui keegi seaks kahtluse alla Estonia laeva olemasolu või selle põhjamineku tõelisuse, siis oleks see pigem naeruväärne. Sama on lugu Jeesuse surma ja sellele järgnenud tühja hauaga. Küll aga nii nagu juureldakse Estonia põhja mineku erinevate võimalike põhjuste üle tänaseni, on seda tehtud ka Jeesuse haua tühjenemise osas juba 2000 aastat. Kristlastena usume, et lõpuks jääb ainsa võimalusena pinnale veendumus, et Jumal äratas ta üles surnuist! Aruteluks: 1. Mille põhjal otsustad sina, kas mõni uudis on tõde või vale? 2. Kuidas seletaksid sina Jeesuse haua tühjaks saamist? 3. Lugege koos 1Kr 15:3-6 teksti. Milline oli rohkem kui 500 inimese surnuist ülestõusnud Jeesusega kohtumise kogemuse mõju 1. sajandil, milline 21. sajandil? 4. Mida saad sina juba täna teha selleks, et inimesed kuuleksid tõde, et Jeesus tõusis surnuist üles?