fbpx Harjumused | Eluoskused | 3D kogudus

Harjumused | Eluoskused

1. Ajaplaneerimine ja argielu korraldamine võivad tunduda kui väsitava rutiinina. Hea rütmi järgi elamine ei saa aga olla koorem, kinnitab Jeesus (Mt 11:29-30). Milliseid muutuseid saad sina teha oma igapäevaelus, et elada tervislikuma rütmi järgi? 2. Sotsiaalne elu ja suhted - kas need püsivad iseenesest tervetena? Mil viisil vajavad need püsivaid valikuid ehk häid harjumusi, et sinu suhted püsiksid terved ja kasvaksid? 3. Kvaliteetne toitumine ei tähenda alati suuremaid kulutusi, vaid pigem eeldab tarku valikuid ja planeerimist. Kuidas (ja kas) saab Jumala Sõna suunata või lausa muuta toitumist, harjumusi ja seeläbi elukvaliteeti? (Jh 6:35, Rm 14:1-23, 1 Kr 8:8; 10:31) 4. Vaimulik toitumine - tänases ühiskonnas me “upume infosse, aga januneme tarkuse järgi.” Kas motivatsiooniks ja igapäevaseks inspiratsiooniks on vahet, millist informatsiooni nö vaimulikult süüa? (Mt 4:4, Jh 17:17, 2Jh 1:9)