fbpx Õppimine | Eluoskused | 3D kogudus

Õppimine | Eluoskused

1. Õpivõime on seoste loomise võimekus. Arukam loob rohkem seoseid. Kas ja kuidas saame oma õpivõimet arendada? 2. Miks tundub õppimine vahel ebameeldiv? Kas ja kuidas saab õppimist meeldivamaks muuta? 3. Teadmus = teadmine + kogemus. Uus teadmus (nt teadusavastustes, loomingus, usuelus) on arusaam varasematest teadmistest ja kogemustest uutes seostes, otsekui uues valguses. Mis või kes ja kuidas on toonud Sinu ellu uut valgust ja teadmust? 4. Hüpotees on usutav teadmus, mis vajab veel kinnitust. Jumal on paljude jaoks hüpotees, samas on kristlased selle tõesuses veendunud. Kuidas see võimalik on? 5. Kristlik elulaad tähendab õppivat elustiili. Mille või kelle nimel võiksid Sina elus edasi õppida? Kuidas seda kõige paremini teha?