fbpx Teenivad teod | Armastuse keeled | 3D kogudus

Teenivad teod | Armastuse keeled

„Selleks, et inimene tunneks end armastatuna, tuleb rääkida temaga tema peamises armastuse keeles” Jutluste seeria „Armastuse keeled” 1. osa, teemal „Teenivad teod” Teenivad teod on üks armastuse viiest keelest. Kõnedeseeria "Armastuse keeled" tugineb dr. Gary Chapmani raamatul "Armastuse viis keelt". 1. Kuivõrd lihtne või keeruline on sinu jaoks tunda end armastatuna Jumala poolt? 2. Kas ja kuidas oled sa tundnud Jumala armastust läbi teenimistegude? 3. Lugege Mt 25:31-46 ja mõelge selle kirjakoha põhjal oma tegudele ning sellele, kuivõrd tunneks Jumal rõõmu või nördimust. 4. Mõtle mõnele teenimisteole, mida sina saaksid kellegi jaoks teha, et elada välja Jh 15:12​.