fbpx Füüsiline puudutus | Armastuse keeled | 3D kogudus

Füüsiline puudutus | Armastuse keeled

„Andes enda armastuse ja selle puhtuse Jumala kätte, saame olla kindlad, et sellel on edasiviiv jõud meie eludes ja suhetes” Jutluste seeria „Armastuse keeled” 2. osa, teemal „Füüsiline puudutus” Kõne seeriast “Armastuse keeled” (tugineb Gary Chapmani raamatule “5 armastuse keelt”). 1. Kui kõrgel kohal on füüsiline puudutus sinu armastuse keelte loetelus? Kuivõrd tunned, et selle armastuse keele "anum" on piisavalt täidetud? 2. Kui Jumal on meid loonud, et väljendada armastust läbi puudutuse, siis kuidas või kui palju väljendad sina teistele armastust antud kujul? 3. Jaga mõni kogemus, kuidas kellegi puudutus on sinu elule jätnud positiivse jälje. 4. Kuidas oled sina kogenud Jumala armastuse puudutust enda elus? Kuivõrd on see olnud vaimselt, kuivõrd füüsiliselt tajutav? 5. Mida saad sina täna teha, et nii sinu kui sinu lähedaste füüsilise puudutuse anum võiks olla piisavalt täidetud? Veaparandus: kõne alguses mainitud kirjakoht on 1. Korintlaste 13. peatükis (mitte 14ndas nagu kõnes kõlab).