fbpx Varastamine | 10 käsku | 3D kogudus

Varastamine | 10 käsku

1. Mida tähendab sinu jaoks varastamine? Too näiteid! 2. Miks on sinu arvates varastamine ühiskonnas nii suur probleem? Miks inimesed varastavad? 3. Milline on olnud sinu kokkupuude varastamisega? Kas oled ise kunagi varastanud või on keegi sinult varastanud? 4. Kuidas suhtud varastamisse, arvestades, et kokkuvõttes kuulub kõik Jumalale? 5. Lähtudes Ef 4:28, millise panuse saad sina isiklikult anda, et inimesed teeniksid ausalt elatist?