fbpx Johannese 9 | 3D kogudus

Johannese 9

Sissejuhatus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Kui Jeesus kedagi tervendab, siis tema elu ei ole enam endine. Kas sa suudaksid kujutada elu ette ilma nägemisvõimeta? Sinu ettekujutus rajaneb vaid sellele, mida keegi teine on sinu silme ette maalinud. Johannese üheksas peatükk kirjeldab meest, kes oli sünnist saadik pime. Keegi Jeesuse jüngritest eeldas, et mehe pimedus on tingitud tema pattudest või koguni tema vanemate pattudest. Aga Jeesus kinnitas neile, et tema haigusel polnud mingit pistmist patuga, vaid “temas peavad saama avalikuks Jumala teod.” (Joh 9:3)

Kui sa oleksid pime, siis kas sa tahaksid proovida mida iganes, et saada nägijaks? Kas sa võiksid tabada end mõttelt “Katke mu silmad mudaga, mis on maha sülitamise teel maast võetud”? See on täpselt see, mida Jeesus tegi. Pärast seda, kui ta oli pimeda mehe silmad mudaga katnud, palus ta mehel minna ja oma nägu puhtaks pesta. Ühe hetkega täitus mehe pime maailm valgusega.

Religioossed juhid vaatasid sellest imeteost üle, sest nad tahtsid olla kindlad, et see toimus vastavalt nende määrustele. Kas see oli ikka see sama mees, kerjus, kes oli enne pime? Kui see oli tema, siis kes ta terveks tegi? Kas Jeesus ei teadnud, et ta ei tohiks hingamispäeval tervendada? Nende ülekuulamised lõpetas järsult endise pimeda mehe kisendamine “ma olin pime, praegu aga näen!”  (Joh 9:25)

Igaüks, kes on Jeesuse Kristuse võtnud vastu oma isiklikuks Issandaks ja Päästjaks, võib rääkida oma loo enne ja pärast Teda tundma õppimist. Kui sa oled pimedusest valgusesse tulnud, siis sinu lugu on kujundatud selliselt, et Jumala teod võiksid sinus esile tulla. Sinu lugu on sama imekspandav, kui on Johannese üheksanda peatüki lugu. Sa olid pime, aga nüüd sa said nägijaks.

  1. Mida õppisid sellest peatükist Jeesuse kohta?
  2. Kellele peaksid Sa täna oma lugu jagama? Kas Sa kahtled, kust alustada? Siin on mõned soovitused, kust võid alustada:
    - palu Püha Vaimult abi ning kirjuta oma tunnistus üles (loe 1. Peetruse 3:15)
    - keskendu kolmele aspektile oma elus (Sinu elu enne Jeesusega kohtumist; kuidas Sa kohtusid Jeesusega; muutus, mis Sinus toimus pärast Jeesusega kohtumist)
  3. Kui Sa pole oma elu Jumalale üle andnud, siis täna on Sul hea võimalus seda teha, andes sellest kellelegi teada. Sa võid saata e-maili aadressil: jargmisedsammud@3dkogudus.ee