fbpx Johannese 5 | 3D kogudus

Johannese 5

Sissejuhatus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Johannese viies peatükk räägib sellest, kuidas Jeesus räägib juutidega, kes kritiseerivad teda haige mehe tervendamise pärast hingamispäeval Betsata tiigi ääres. Juutidel olid seadused, mis dikteerisid selle, mida õige juut tohib ja mida ei tohi teha. Üks seadustest oli selline, mis keelas igasuguse töö tegemise sabati- ehk hingamispäeval. Tervendamine kuulus samuti töö tegemise alla ning seetõttu pidi kuuluma teiste nädalapäevade sisse. Mõtle korraks sellele, kui tobedalt võisid juudid tegelikult mõelda. Põhimõtteliselt ütlesid religioossed juudid järgmist: “Kuidas sa võid trotsida juutide seadust ja viia läbi tervendav imetegu? Mis mõttes sa muudad mehe elu hingamispäeval?! Kuidas sa julged lõpetada tema 38 aastat kestnud kannatused?! See võib kindlasti oodata homseni!”

Jeesus esitab juutidele väljakutse ka Johannese 5:39-40, kus ta toob välja nende usina pühakirja õppimise, aga ka jultunud suhtumise ning eirava usu Jeesusesse. Terve Piibel räägib Jeesusest. Isegi Vana Testament räägib meile Jumala plaanist saata maailma Poeg meid päästma. Juudid tundsid pühakirja väga hästi, aga nad olid täiesti läbi kukkunud selles, et tunda selles ära Jeesus, kes oli tulnud seadust täide viima.

Kui me ei ole hoolikad, siis me võime samuti muuta oma suhte Jeesusega üheks reeglite järgimiseks, Piibli lugemise lihtsalt sõnade lugemiseks ja ülistuslaulud lihtsalt muusikaks. Kui me niimoodi teeme, siis me oleme Jeesuse täiesti kõrvale heitnud ja niisamuti ka kõik Tema imeteod, mida Ta meie ümber teeb.

  1. Mida Sa õppisid sellest peatükist Jeesuse kohta?
  2. Kus oled enda elus Jeesus tervendavat väge kohanud?
  3. Miks on meil kalduvus muuta oma suhe Jeesusega üheks reeglite täitmiseks? Milliseid muutusi saaksid Sa täna teha, et seda muuta?