fbpx Johannese 21 | 3D kogudus

Johannese 21

Sissejuhatus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


“Esmamulje on kõige tähtsam.” See on väide, millega oled võib-olla varem kokku puutunud kas tööintervjuule või esimesele kohtingule minnes. Mõnikord jätab esmamulje meile valed oletused. Teinekord on meil isegi suhe inimesega, kellele on raske anda teine võimalus, eriti kui oleme temas pettunud. Ühiskonnas on tajutav üsna kõrge surve selles osas, et me jätaksime endast hea esmamulje. Kui me oleme edukad, siis me kipume olema valvel, sest kui keegi peaks “sellest” teada saama, siis ei tahaks enam keegi meiega tegemist teha.

Peetrus reetis Jeesuse pärast seda, kui ta oli andnud lubaduse, et ta kunagi seda ei tee. Isegi pärast seda, kui Peetrus nägi Jeesust taas elavana, pöördus ta tagasi kalastamise poole. See oli töö, millega ta tegeles enne, kui Jeesus oli teda kutsunud Talle järgnema. Peetrus võis tunda tohutut häbi ja kahjutunnet, kui ta paati varustusega täitis, et kalale minna. Jumalale kasutu, sest ta oli purustanud oma lubaduse. Ta võinuks kohe oma vana töö kallale asuda, sest Jumal kindlasti ei tahtnud kasutada reeturit, kes jagaks uudiseid Jeesusest, kes suri meie pattude eest ja tõusis üles.

Psalm 103:10 ütleb, “Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda.” Peetrus kartis ning uskus valet Jeesuse surma ja ülestõusmise kohta. Tänu Jumalale, et Jeesus ei jätnud Peetrust rahule. Ta andestas Peetrusele ja saatis ta misjonitööd tegema ning Jeesuse õpetust edasi jagama. Milline ilus armastusetegu: Jeesus pöördub tagasi paika, kus ta esimest korda Peetrust kutsus endale järgnema ning annab talle teise võimaluse. Me ei ole kasutud Jumalale, kui me oleme rängalt eksinud. Tegelikult Jumal andestab meile meie patud ja pöörab need heaks ning siis on me elu tunnistus Jeesuse armastusest ja võimsusest.

  1. Mida Sa õppisid sellest peatükist Jeesuse kohta?
  2. Oled Sa kunagi teinud pattu, mille pärast Sa tunned end Jumala ees kasutuna? Kas Sa tahaksid riskida sellega, mida inimesed Sinust arvavad, kui Sa otsiksid selles osas abi?
  3. Kas Sa oled teiste suhtes andestav?