fbpx Johannese 20 | 3D kogudus

Johannese 20

Sissejuhatus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Tänapäeva ühiskond on üsnagi sõltuvuses sellest, kui keegi annab inimesele uue identiteedi. Me vaatame televisioonist reality show’sid, mis panevad meid uskuma, et meist kõigist võib silmapilkselt kuulsus saada. Meile meeldib unistada, et meist võib saada kes iganes, kui me väga pingutame. Kuid reaalsus on see, et meil tegelikult puudub võime ennast muuta. Ainus viis, kuidas oma patustest harjumustest vabaneda, on omada suhet Jeesusega, kes tegi selle võimalikuks läbi surma ja ülestõusmise.

Ristil olles rõivastas Jeesus end meie pattudega. Kui Peetrus ja Johannes vaatasid tühja hauda, siis nad nägid, et Jeesust ei olnud seal. Ta oli oma surilinad endast maha jätnud. Johannese 20. peatükist loeme, et Jeesus jättis meie patuse loomuse hauda, kui Ta surnuist üles tõusis.

Meie loomuses on soov teha pattu, kuid me enam ei pea sellest juhinduma. Meil on lootus ülestõusmises! Me ei pea enam elama oma vanas elus! Me ei ole enam riietatud patuga, vaid millegi paremaga, mida ülestõusmine meile annab. Paulus ütleb Kolossa 3:12, “rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega”. Kui me Jeesusele järgneme, siis ta lubab heita kõrvale meie vana elu ja kinkida meile uus.

  1. Mida Sa õppisid sellest peatükist Jeesuse kohta?
  2. Millistest vanadest harjumustest peaksid Sa vabanema?
  3. Mis oleksid need tegevused, millega Jeesus tahaks, et Sa võiksid juba täna alustada?