fbpx Johannese 19 | 3D kogudus

Johannese 19

Sissejuhatus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Vahetult enne seda, kui Jeesus hingas oma viimase hingetõmbe, ütles ta: “See on lõpetatud.” Jeesus viis lõpule kõik, mida meie ei suudaks.

Kolmeaastase teenimistöö vältel viis Jeesus lõpule kõik oma ülesanded, mis tal tuli täita. Ta ohverdas ennast vabatahtlikult, teades, et Tema surm maksab kinni meie patud ja seab meile tee, et me võiksime Jumala ees õigeks saada ning olla Jumalaga suhtes. Me sündisime patustena ja seetõttu me oleme Jumalast eraldatud. Kui me võtame Jeesuse vastu oma isikliku Päästjana, siis see on ainus tee, mille kaudu me võime suhet Jumalaga taastada. Jeesus viis lõpule selle, mida meie ei oleks suutnud.

Jeesus viis oma töö lõpule selliselt, et meie võiksime uskuda. Johannes ütleb 35. salmis, et Jeesus andis tunnistuse, “et teiegi usuksite”. Jeesuse ristisurm on sündmus, mis tugineb pealtvaatajate tunnistustel. Mina ja sina ei olnud seal, et seda kõike oma silmadega näha, aga tunnistajad olid ning salvestasid nähtu ja panid selle kirja. Jumal andis neile midagi tõelist, millesse uskuda, saates oma Poeg Jeesus siia maailma meie keskele. Jeesus ohverdas oma elu meie eest, et anda meile igavene elu (Joh 10:10).

  1. Mida Sa õppisid sellest peatükist Jeesuse kohta?
  2. Millised olukorrad Sinu elus tunduvad olevad sellised, millel ei paista olevat lõppu? Millist tuge võid Sa Jeesuselt saada?
  3. Jeesus ütles, et Peetrus salgab ta ära, aga pöördub hiljem tagasi, et Jeesusele järgneda (Luuka 22:31-34). Kas Sa kannad endaga kaasas hirmu, et Jeesus on üllatunud Sinu patust? Mida tähendab Sinu jaoks teadmine, et Jeesus armastab Sind vaatamata sellele, mida Sa teinud oled või tulevikus teed?