fbpx Johannese 18 | 3D kogudus

Johannese 18

Sissejuhatus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Mõni päev on selline, kus häiresignaal ei vaiki, auto ei käivitu ja midagi ei lähe nii, nagu plaanitud. Aga isegi need äpardused kahvatuvad hetkede ees, mil keegi äkitselt kaotab oma töö, jääb leseks või kedagi tabab raske haigus. Meie tulevik on etteaimamatu, vahel ka kõige halvemas mõttes.

Johannese 18. peatüki sündmused on täielik katastroof. Jeesust reedab tema lähedasem sõber. Ta arreteeritakse ning sõdurid seovad ta kinni. Seejärel ta kuulatakse üle ja koheldakse kui kurjategijat. Tundub, et kõik läheb totaalselt valesti.

Aga tegelikult toimib kõik plaanipäraselt. Johannes annab selgelt meile teada, et Jeesus ei olnud olukorra ohver, vaid vastupidiselt nähtavale oli kõik täielikult kontrolli all. Jeesus kuulutas neid sündmusi ette. Ta andis end sõduritele üle, sest ta “teadis kõike, mis teda ees ootas” (Joh 18:4) ja ta kuulutas Pilaatusele avalikult “mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma” (Joh 18:37). Kuidas oleks Jeesus võinud selles olukorras käituda? Ta usaldas end Jumala kätte täiusliku plaani täitumiseks.

Nii nagu Jeesus - vaatamata olukorrale usaldas ta Isa Tema headuses - võime me usaldada, et Jumal omab kontrolli absoluutselt iga olukorra üle meie eludes. Isegi kui meie ei suuda olukordi kontrollida, võime me puhata kindluses, et Jumal laseb kõik tulla heaks neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud (Rooma 8:28). Täna Jumalat Tema headuse eest ja selle eest, et Ta kontrollib kõike igas olukorras. Küsi Temalt abi, et sa võiksid seda tõde mäletada igas raskuses.

  1. Mida Sa õppisid Jeesuselt sellest peatükist?
  2. Kuidas võib Sinu suhtumine muuta raskustest läbi minemist, teades, et Jumal omab kontrolli igas Sinu elu olukorras?