fbpx Johannese 17 | 3D kogudus

Johannese 17

Sissejuhatus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Kui sa tahad teada, mida keegi arvab Jumala kohta, siis kuula nende palveid. Kas nad paluvad ainult rikkust ja vara või paluvad nad teiste pääste pärast? Kas nad esitavad Jumalale abipalveid, nagu ärikohtumisel presenteeritakse ettepanekuid, või nagu laps, kes loeb oma isale palve nimekirja ette?

Johannese 17. peatükis me kuuleme pealt Jeesuse palvetamist Jumala poole. Kuigi see on vaid mõned hetked enne Jeesuse reetmist, peksmist ja risti löömist, siis ometi võtab Jeesus aega oma jüngrite eest palvetamiseks. Ta näitab oma südamevalu mitte ainult nende meeste vastu, keda ta oli aastaid õpetanud, vaid ka nende vastu, kes tunduvalt hiljem sellest sündmusest kuulevad - sealhulgas ka sina ja mina.

See on nähtav, kuidas Jeesus räägib Jumalaga südamest südamesse. Alates “maailma rajamisest saadik” kuni igavikuni välja on Jeesuse ja Taevase Isa vahel olnud täiuslik armastav suhe. Läbi Jeesuse oled sa võinud saada osa nende täiuslikust armastavast liidust. Sa oled võtnud vastu igavese elu ja Jeesuse kaudu saanud taastada armastava ja intiimse suhte koos Jumalaga.

Jumal ei ole kuskil eemal ning samuti pole Jeesuse huvi sinu vastu pealiskaudne. Isegi täna elab Poeg Isa kõrval, jätkates sinu eest palvetamist (1. Joh 2:1). Palveta ja täna Jumalat, et Ta laseb sul astuda Temaga armastavasse suhtesse läbi Jeesuse Kristuse.

  1. Mida Sa õppisid täna sellest peatükist Jeesuse kohta?
  2. Kuidas oled Sa julgustatud sellest, et Jeesus palvetab Su eest?
  3. Kuidas võib see teadmine, et Jumal armastab Sind, mõjutada Sinu tegusid, isegi nende suhtes, kes Sind vihkavad (Jh 17:14)?