fbpx Johannese 16 | 3D kogudus

Johannese 16

Sissejuhatus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Siin maailmas on meil raskused - see on alati nii olnud. Aga meil on lootus! Johannese 16. peatükis Jeesus selgitab jüngritele, et kuigi ta peagi lahkub sellest maailmast, siis neid ei jäeta üksinda.

Kristlastena me teame, et meil on Püha Vaim, kes elab meie sees. Ta on meie trööstija, rahu, tugevus ja õpetaja. See oli kõige algusest peale Jumala plaan. Püha Vaim on saadaval ja valmis pandud igaühe jaoks. Jumal ei jätnud meid siia maailma üksinda seiklema.

Tulenevalt sinu taustast, võid sa mõelda Pühast Vaimust kui millestki väga imelikust või sootuks hirmutavast. Aga tegelikult on Püha Vaim kingitus Jumalalt ning see on hea kink, sest ainult Jumal kingib täiuslikke kinke. Püha Vaimu peamine roll seisneb selles, et ta trööstib, julgustab ja mõistab meid.

Jumal saatis Püha Vaimu selleks, et meid juhtida ja trööstida. Ta teeb parandusi meie elus ja annab meile mõista, kui me peame tegelema mingi patuga, millesse oleme sattunud. Püha Vaim annab märku ja juhatab meid ning suunab võtma usus järgmist sammu. Samuti avaldab Ta meile tõde, mis muudab me südameid, mõtteid ja iseloomu, kui me vaid Teda otsime ja Talle kuuletume. Ta toob meile rahu, lohutust ja jõudu. Ta on meie sõber.

  1. Mida Sa õppisied Jeesuse kohta sellest peatükist?
  2. Kas Sa tajud, et Püha Vaim annab Sulle märku millegi osas, mis Su elus praegu toimub? Kas Sa pead astuma järgmise sammu või tegelema patu kõrvaldamisega oma elus?
  3. Kas Sa usaldad Püha Vaimu ja tead, et Ta on alati Sinuga? Miks?