fbpx Johannese 14 | 3D kogudus

Johannese 14

Sissejuhatus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Kuuletumine ei ole kerge! Vähemalt sellisel juhul, kui sa pead alluma kellelegi, aga mitte ise vägesid juhatama. Johannese 14. peatükis ütleb Jeesus väga selgelt, kes on vastutav - Jeesus kuuletub Isale.

Me leiame lühikese ja kokkuvõtva definitsiooni kuuletumise kohta Jaakobuse 1:22 “Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes iseendid.” Üks oluline osa kuuletumisest on Piibli lugemine. Samas lugemine on vaid pool sellest. Teine ja isegi olulisem on see, et loetu ka tegudes rakenduks. Kui me loeme sellest, kuidas heldelt vaestele jagada, siis me ka läheme ja teeme seda. Või kui me loeme sellest, kuidas me peaksime naabrile andestama, siis me ka tegelikkuses andestame. See on tõeline kuuletumine.

Johannese 14:15–23 ütleb Jeesus, miks kuuletumine on niivõrd vajalik. Ta võtab meie kuuletumise ning ühendab selle Tema armastamisega. Ta kuulutab, et meie armastus Tema vastu annab meile igatsuse olla kuulekas. Mida rohkem me Tema kohta õpime ja Temasse armume, seda rohkem me tahame olla nagu Tema. Jumala armastamine otsekui sunnib meid kuuletuma, mitte vastupidi.

  1. Mida Sa õppisid sellest peatükist Jeesuse kohta?
  2. Millised valdkonnad Sinu elus ei ole kooskõlas selle eluga, mida Jeesus maa peal elas?
  3. Mis oleks üks asi, mida Sa saaksid juba täna muuta, et Su elu võiks sarnaneda rohkem Jeesuse eluga?