fbpx Johannese 11 | 3D kogudus

Johannese 11

Sissejuhatus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Kas sa oled kunagi mõelnud sellele, kuidas Jumal erinevaid sündmusi ajastab? Kui jah, siis sa pole selles üksi. Jeesuse lähedasemad sõbrad mõtlesid ka selle üle. Kui Laatsarus jäi raskelt haigeks, palusid ta õed Maarja ja Marta Jeesuselt abi. Nad teadsid, et Jeesus rändab palju ringi ja et tema teenimistöö laieneb, aga ta oli ikkagi lähedane sõber. Muidugi oleks tal aega mõni minut, et nende vend tervendada. Aga Jeesus ei ilmunud välja. Kui ta kaks päeva hiljem saabus, oli juba hilja. Laatsarus oli surnud.

Marta ja Maarja ei olnud mitte ainult leinast muserdatud, vaid ühtlasi löödud ka sellest, et Jeesus ei tundnud olukorra pärast muret. “Issand,” ütles Marta Jeesusele, “kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Aga ma tean nüüdki, et Jumal annab sulle, mida iganes sa Jumalalt palud.” Jeesus ütles talle: “Sinu vend tõuseb üles.” (Joh 11:21-23) Arvatavasti Jeesuse sõnu kuuldes õed mõtlesid: “Issand, mis sul nüüd mõttes on?!”

Kui Laatsarus oli juba neli päeva hauas olnud, kõndisid nad selle juurde ning Marta küsis taas Jeesuselt tema ajastuse kohta. Tema vastus naisele oli selge: “Kas ma ei öelnud sulle, et kui sa usuksid, näeksid sa Jumala kirkust?” (Joh 11:40) Pärast seda, kui Jeesus oli Jumalat tänanud, hüüdis ta valjult: “Laatsarus, tule välja!” Ja ta tuligi. Laatsarus oli endiselt mähistega mähitud ja silmad higirätikuga kaetud, aga täiesti elus, ning jalutas hauast välja!

Võib-olla oled sa samuti kahelnud Jeesuse ajastuses. Sa tead täpselt, kui Ta pidanuks ennast ilmutama ja mida Ta oleks pidanud tegema, aga see kõik ei ole toimunud nii, nagu sina oleksid ette näinud. Isegi kui me ei mõista, tasub Teda usaldada.

Jesaja 66:8-9 ütleb: “Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand. Sest otsekui taevas on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted.”

  1. Mida Sa õppisid sellest peatükist Jeesuse kohta?
  2. Oled Sa kunagi kahelnud selles, kuidas Jumal Sinu elus midagi ajastab? Mida Sa oled õppinud sellistes olukordades?
  3. Kui Sa oled hetkel ebakindel Jumala plaanis või selles, kuidas Tema Sinu elus midagi ajastab, siis kas Sa sa siiski alistuksid Talle? Kuidas Jumala usaldamine vastavalt Tema ajastamisele võiks Sinu mõtlemist ja suhtumist selles olukorras muuta?