Teenimine

Piiblis näeme, et iga kristlast, kes kogudusse kuulub, on Jumal varustanud ka Püha Vaimu poolt antava anni/andidega. See tähendab, et keegi ei ole kutsud koguduses olema passiivne pealtvaataja, vaid aktiivne teenija, sest iga täitmata roll tähendab, et märkimisväärne osa koguduse potentsiaalist aitamaks inimestel Jumalat rohkem tundma õppida, jääb täitmata.

Sellel põhjusel väärtustame iga inimese panust koguduse ellu ning tahame anda omalt poolt parimad võimalused, et inimesed saaksid oma ande rakendada.

Vabatahtlikuks olemine ei ole kohustus, vaid eriline võimalus. See aitab sul vaimulikult kasvada, seob sind tugevamalt visiooniga ning annab ainulaadse võimaluse olla osa kogudusest.

Teenides teisi, võivad inimeste elud saada muudetud Jumala armastuse poolt, mida sa vabatahtlikuna neile väljendada saad. Inimesed, kes on vabatahtlikud, avastavad ja õpivad rakendama neile antud ande ning oskusi ja ütlevad ise, et see annab neile erilist rõõmu ning rahulolu.

Seepärast tahamegi sind julgustada tegema oma järgmist sammu ning teenima kaasa 3D koguduses! Anna oma soovist teada mõnele kogukonnajuhile või juhatuse liikmele või avasta teenimisvaldkondi koguduse väljasõidul.

Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. - Ef 4:16

Teenimisvõimalused

Produktsioon
Kui sulle meeldib mõte, et saad teha ära midagi praktilist selleks, et inimesed võiksid nautida atraktiivse ja põneva programmiga teenistusi ning kvaliteetset meediat, siis produktsioonitiim on koht sinu jaoks!
Sul on võimalik teenida nii valguse, video, audio kui ka graafika produtseerimises või hoopiski erinevate kujunduselementide loomises. Kui sul on huvi, aga pole eelnevat kogemust, siis oled sellest hoolimata väga oodatud!
Tervitus ja vastuvõtt
Selles tiimis usume, et esimamulje mängib suurt rolli. Meie eesmärgiks on luua koguduses keskkond, mis kannab sõnumit, et igaüks on oodatud- see võib saada teoks ukse avamise ja inimestele naeratamise, tervitamise ja inimestega tutvumise, kohvi ja tee pakkumise jm kaudu. Kui sulle teeb rõõmu, kui inimesed tunnevad, et neist hoolitakse, siis võib see olla koht just sinu jaoks!
Järgmised sammud
Meie järgmiste sammude tiim varustab inimesi info ja toega, mis aitab neil teha uusi samme järgnemaks Jeesusele. Selle tiimi liikmena on sul võimalus kaasa teenida järgmiste sammude lauas ning selle kaudu suunata inimesi võtma vastu uusi usulisi väljakutseid, ükskõik, kas nad on olnud kristlased juba aastaid või on alles punktis, kus vajavad julgustust saamaks päästetud. Samuti on sul võimalus jüngerdada noori kristlasi üks-ühele, aidates leida vastuseid nende küsimustele ning arutades läbi kristliku elu algtõed. Selles tiimis näed lähedalt inimeste elusid järk- järgult Jeesuse sarnasemaks muutumas!
Lastetöö
Meie lastetöö vabatahtlikud armastavad lastega suhelda ja koos nendega lõbusat aega veeta. Siin teenivad inimesed teevad kõik selleks, et lapsed kuuleksid Jeesusest viisil, mis on neile arusaadav ja selle kaudu õpiksid tundma Jumalat juba oma elu alguses.
Hingehoid
Meil kõigil on elus aeg-ajalt raskusi ja väljakutseid ning perioode, kus vajame enda kõrvale inimesi, kes oleks toeks ja aitaks näha lootust, mida pakub Jumal. Kui tahaksid aidata teisi nende katsumustes, on hingehoiu valdkonnas kaasategemine just sinu jaoks! Tahame pakkuda piibellikke teadmisi ja Jumala armastust neile, kes on oma eluvõitluste keskel. Et seda paremini teha varustame hingehoiutiimi inimesi koolituste kaudu vajalike oskuste ja teadmistega.
Muusika
Kui mängid mõnd instrumenti või oskad laulda ja tahaksid oma oskusega Jumalat kiita, siis võib 3D-s muusikaliselt kaasategemine olla sinu jaoks. Muusikaga tegelevad inimesed teenivad ülistusmuusikaga teenistustel, noorteõhtutel, laagrites jm üritustel. Kui tunned, et see võiks olla koht sinu jaoks, siis võta meiega julgelt ühendust!
Ürituste korraldamine
3D koguduses on lisaks teenistustele toimumas veel muidki põnevaid üritusi- nii laagreid, tüdrukuteõhtuid, kuttide koosveedetavaid aegu, grilliõhtuid jm. Kui sulle meeldiks aidata korraldada üritusi, kus inimesed saavad kvaliteetselt aega veeta nii üksteise kui Jumalaga, siis võta meiega ühendust!
Ma ei tea veel, kus ma tahaksin kaasa teenida
Meie eesmärgiks on aidata sul leida ning rakendada annid, mis Jumal on sulle koguduse ülesehitamiseks andnud. Et seda teha, oled oodatud julgelt kirjutama jargmisedsammud@3dkogudus.ee. Usume, et leiame koos just sinu jaoks parima teenimisvaldkonna!

Alusta kaasateenimist!